__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(0, 74, 98)","hsl":{"h":194,"s":0.99,"l":0.19}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
BUKA AKAUN

PENDEDAHAN RISIKO

Aktiviti di pasaran Mata Wang Antarabangsa FOREX adalah tidak pasti berkaitan dengan sebilangan besar risiko. Pelanggan mengakui bahawa mereka diberi amaran tentang kerugian yang mungkin ditanggung daripada terlibat dalam aktiviti tersebut. Notis pendedahan risiko ini menggambarkan risiko yang paling biasa, tetapi disebabkan oleh aktiviti yang dijalankan di pasaran Mata Wang Antarabangsa FOREX, risiko lain mungkin timbul yang tidak dijangka oleh notis ini. I. risiko/kesan leverage apabila membuat transaksi ke atas terma dagangan marginal, sisihan yang agak kecil daripada kadar boleh membawa sama ada keuntungan atau kerugian besar. Apabila pasaran bergerak terhadap pelanggan, beliau boleh kehilangan semua dana yang didepositkan. Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas peruntukan sumber kewangannya, strategi perdagangan yang berkaitan, dan hendaklah mengambil kira semua risiko yang berkaitan dengan leveraj. II. risiko teknikal pelanggan menerima risiko kerugian kewangan yang ditanggung disebabkan oleh kegagalan maklumat, komunikasi, elektronik dan sistem lain. Pelanggan menerima risiko kerugian kewangan, yang boleh berlaku disebabkan oleh kerosakan kemudahan perkakasan dan perisian dan komunikasi yang lemah di pihak pelanggan. III. risiko komunikasi pelanggan menerima risiko yang berkaitan dengan akses yang tidak dibenarkan kepada maklumat yang dia hantar (melalui mel elektronik atau menggunakan perkhidmatan mesej segera) jika ia dihantar tidak dienkripsi. Pelanggan menerima risiko kerugian kewangan yang ditanggung akibat kelewatan atau tidak diterima oleh pelanggan mesej daripada ejen atau broker. Pelanggan menanggung tanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan maklumat sulit yang diterima daripada ejen atau broker dan menerima risiko kerugian kewangan yang ditanggung akibat daripada akses yang tidak sah pihak ketiga ke akaun perdagangan. IV. Force Majeure ejen tidak bertanggungjawab terhadap sebarang aktiviti pihak ketiga, yang mungkin mempengaruhi kerjasama antara broker dan pelanggan. Pelanggan menerima risiko kerugian kewangan yang ditanggung akibat keadaan Force Majeure: permusuhan, tindakan pengganas, tindakan Tuhan, perhentian perdagangan di pasaran kewangan, penurunan yang mendadak kecairan yang disebabkan oleh ketidakstabilan pasaran kewangan, campur tangan Mata Wang, perubahan perundangan, perubahan keadaan pihak lain, dan sebagainya. Agen tidak akan bertanggungjawab di hadapan pelanggan untuk sebarang tindakan, tindakan atau peninggalan pihak ketiga dan juga untuk apa-apa kerugian yang ditanggung oleh klien dalam hasil tindakan, ketakaksi atau peninggalan pihak ketiga melainkan kerugian tersebut secara langsung timbul daripada keingkaran sengaja atau penipuan atau kecuaian kasar ejen tersebut. Agen juga tidak menanggung tanggungjawab atau liabiliti untuk akibat yang tidak menguntungkan untuk pelanggan disebabkan oleh Insolvensi/KEBANKRAPAN pihak ketiga.