__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(0, 74, 98)","hsl":{"h":194,"s":0.99,"l":0.19}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Log Masuk/Daftar

Perjanjian Pelanggan

1. Peruntukan Am 

1.1 Perjanjian Pelanggan ini (selepas ini dipanggil "Perjanjian") dibuat oleh 8TOPUZ WEALTH FINTECH LLC, menyediakan perkhidmatan di bawah tanda dagangan 8TOPUZ, (selepas ini dipanggil "Ejen"), dan individu atau entiti undang-undang (kecuali orang yang tidak berkestatus; individu di bawah umur 18 tahun) (selepas ini dipanggil "Ejen"). 

1.2 Perjanjian ini mewujudkan komitmen bersama Pihak-pihak, yang timbul semasa urus niaga timbang tara penukaran dengan kontrak untuk instrumen kewangan mematuhi Terma Perniagaan.

1.3 Ejen menyediakan Klien dengan perkhidmatan berikut:

1.3.1 Bantuan dengan pembukaan akaun dagangan dengan mana-mana pembekal CFD selepas ini dipanggil "Broker";

1.3.2 Organisasi urus niaga dan memperuntukkan kemudahan untuk Pelanggan membuat urusniaga dengan kontrak bagi instrumen kewangan; 

1.3.3 Perkhidmatan maklumat & perundingan.

1.4 Pelanggan tidak mempunyai hak untuk meminta Ejen untuk cadangan perdagangan atau maklumat lain, yang mungkin mendorong mereka untuk membuat transaksi.

1.5 Pelanggan mempunyai hak untuk membuka tidak lebih daripada 1 akaun pelaburan dengan Broker. Sekiranya Pelanggan telah membuka sekurang-kurangnya satu akaun dagangan sebenar, Ejen mempunyai hak untuk menyekat pembukaan akaun baru mengikut budi bicaranya. 

1.6 Ejen, mengikut budi bicara sendiri, boleh memberikan Pelanggan dengan cadangan perdagangan atau maklumat lain, tetapi tidak bertanggungjawab ke atas kesan dan keuntungan yang boleh menyebabkan rujukan dan nasihat ini.

1.07 Terma yang digunakan dalam Perjanjian ini ditentukan dalam bahagian terakhir perjanjian ini - dalam "Terma dan Tafsiran".

2. Pembukaan akaun dagangan

2.1 Untuk membuka akaun dagangan, Pelanggan perlu mengisi borang pendaftaran di laman web Broker, menggunakan pautan tertentu yang disediakan.

2.2 Apabila mengisi borang pendaftaran dan membuka akaun dagangan, Pelanggan mempunyai hak untuk memilih salah satu mata wang untuk jenis akaun dan platform dagangan yang dinyatakan dalam jadual perbandingan jenis akaun di laman web Broker.

2.3 Broker mempunyai hak untuk menolak Pelanggan dalam membuka dan menyelenggara akaun dagangan, jika maklumat yang dinyatakan dalam borang pendaftaran tidak sah.

2.4 Pelanggan bertanggungjawab untuk ketulenan dokumen yang disediakan atau salinannya, dan mengakui hak Broker, jika keaslian mereka diragui, untuk memohon kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dokumen yang mengeluarkan negara untuk pengesahan pengesahan, sekiranya tindakan pemalsuan dokumen didedahkan, Pelanggan akan dibawa ke tanggungjawab mengikut undang-undang dokumen yang dikeluarkan

2.5 Broker mempunyai hak untuk menamatkan mengekalkan akaun dagangan dalam kes-kes dalam tempoh 45 hari selepas ia dibuka Pelanggan tidak membuat sebarang transaksi.

2.6 Broker memegang tanggungjawab untuk menyediakan sejarah sebenar transaksi di terminal pelanggan untuk tempoh yang dinyatakan untuk jenis akaun ini berbanding jadual jenis akaun di laman web Broker.

3. Prosedur penempatan bersama

3.1 Dana boleh dikeluarkan dari/ didepositkan ke akaun dagangan dalam mata wang akaun dagangan. Pengeluaran dana boleh didapati untuk pelanggan yang disahkan sahaja.

3.2 Pelanggan berhak untuk mengeluarkan dari akaun dagangannya apa-apa jumlah, dalam had yang dinyatakan semasa membuat permohonan pengeluaran dana di Kawasan Keahliannya.

3.3 Prosedur deposit dan pengeluaran ke/dari akaun dagangan dilakukan semasa waktu bekerja di Jabatan Pembayaran Broker (dari jam 9:00 pagi hingga 6:00 petang EЕТ).

3.4 Sekiranya Pelanggan menggunakan perkhidmatan deposit akaun automatik di "Kawasan Keahlian", Broker menganggap komitmen untuk memindahkan dana ke akaun dagangan Klien dalam masa dua hari perniagaan selepas menerima deposit Klien.

3.5 Broker mempunyai hak untuk menolak Pelanggan dalam menjalankan transaksi pada akaun dagangan sekiranya penyalahgunaan dana, terutamanya untuk tujuan penukaran aset tunai.

3.6 Apabila mengeluarkan dana dari akaun dagangan, Pelanggan dikenakan komisen untuk pemindahan dana.

3.7 Untuk membuat tawaran, Pelanggan harus menerima tanpa syarat-syarat peruntukan transaksi di pelayan Broker dengan mematuhi perjanjian Klien.

3.8 Jika baki akaun Pelanggan adalah negatif, Broker berhak untuk membayar tanpa kebenaran masa depan baki negatif akaun dengan memindahkan dana dari mana-mana akaun lain Kawasan Peribadi Pelanggan atau dari akaun mana-mana Kawasan Peribadi lain, jika Broker percaya bahawa terdapat hubungan antara Kawasan Peribadi ini dan Pelanggan.

3.09 Tindakan korporat: apa-apa tindakan yang diambil oleh penerbit, yang sekuriti tersenarai dikaitkan dengan instrumen kewangan yang didagangkan melalui platform dagangan broker, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan: (i) perpecahan saham, (ii) perpecahan saham terbalik, (iii) terbitan yang betul, (iv) penggabungan dan pengambilalihan dan (v) dividen. Sekiranya Pelanggan mempunyai kedudukan panjang yang terbuka dalam instrumen dagangan apabila tarikh bekas dividen untuk instrumen ini berlaku, jumlah yang sama dengan dividen berbayar akan dipindahkan ke akaun Klien. Sekiranya Pelanggan mempunyai kedudukan pendek terbuka dalam instrumen dagangan apabila tarikh exdividend untuk instrumen ini berlaku, jumlah yang sama dengan dividen berbayar akan ditarik balik dari akaun Klien. Broker tidak bertanggungjawab untuk pemantauan tepat pada masanya mengenai tarikh bekas dividen untuk saham tersebut, CFD di mana dia berdagang. Maklumat ini adalah akses awam di laman web berasaskan tema. Jika Broker, mengikut budi bicaranya, waran ia tidak dapat menghargai tindakan korporat yang adil, Broker berhak untuk menutup kedudukan Pelanggan. Sekiranya Pelanggan mengekalkan kedudukan pendek pada tarikh bekas dividen dan tidak mempunyai ekuiti bebas yang mencukupi dalam akaun dagangan mereka untuk menampung pelarasan tunai rizab, Broker berhak untuk menutup kedudukan pelanggan yang dibuka. Dalam keadaan sedemikian, pelarasan tunai rizab akan ditolak daripada baki akaun dagangan. Pelanggan menerima bahawa Broker tidak mempunyai keperluan untuk memberitahu Pelanggan sekiranya akaun dagangan mengekalkan ekuiti percuma yang tidak mencukupi untuk menampung dividen tunai rizab untuk kedudukan yang singkat.

4. Tanggungjawab dan tugas Pihak-pihak

4.1 Ejen tidak bertanggungjawab untuk penggunaan kata laluan yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan Broker. Apabila mengesyaki akses yang tidak dibenarkan ke Kawasan Keahlian mereka, Pelanggan perlu memaklumkan kepada Broker mengenainya dengan serta-merta dengan apa-apa cara yang tersedia. Selepas menerima pemberitahuan sedemikian, Broker akan menyekat Kawasan Keahlian Pelanggan sehingga keadaan dijelaskan.

4.2 Pelanggan bertanggungjawab untuk transaksi yang dibuat dalam akaun dagangan.

4.3 Pelanggan bertanggungjawab untuk mengelakkan transaksi, yang melanggar undang-undang, undang-undang, norma-norma dan peraturan yang digunakan kepada Pelanggan.

4.4 Broker mempunyai hak untuk meminta Klien untuk pengenalan (untuk lulus pengesahan lengkap) dengan menyediakan dokumen untuk membuktikan identiti Pelanggan.

4.5 Jika mana-mana maklumat pendaftaran Klien (Nama Keluarga/diberi nama/ patronymic, Alamat, Nombor Telefon) telah ditukar selepas pembukaan akaun, Pelanggan diwajibkan untuk memaklumkan Broker dengan permintaan untuk menukar maklumat.

4.6 Pelanggan bertanggungjawab untuk mendeposit ke akaun dagangan hanya dana watak undang-undang. Jika Broker menerima pemberitahuan daripada sistem pembayaran bahawa wang yang digunakan untuk mendepositkan akaun dagangan adalah terbukti meragukan, Broker mempunyai hak untuk menyekat Kawasan Keahlian Pelanggan dan akaun dagangan yang sepadan sehingga keadaan dijelaskan. Dalam kes ini, Broker boleh menutup semua kedudukan pada akaun Klien tanpa memaklumkan kepadanya terlebih dahulu.

4.7 Pelanggan mengakui bahawa Broker mempunyai hak untuk memberikan butiran peribadi mereka kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, di mana terdapat permintaan rasmi di bawah rangka kerja pengubahan wang haram.

4.8 Broker mempunyai hak untuk menyekat akaun Klien, serta dana di atasnya, jika Pelanggan melanggar artikel 4.6 Perjanjian ini atau di mana terdapat permintaan rasmi daripada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang untuk menyemak kesahihan operasi perdagangan Pelanggan. Broker mempunyai hak untuk menyekat Kawasan Keahlian Pelanggan dan akaun dagangan yang sepadan sehingga keadaan dijelaskan. Dalam kes ini, Broker boleh menutup semua kedudukan pada akaun Klien tanpa memaklumkan kepadanya terlebih dahulu.

4.9 Sekiranya Pelanggan melanggar artikel 4.3 dan/atau 4.6 Perjanjian ini, Broker mempunyai hak untuk membatalkan transaksi yang dibuat oleh Pelanggan dan/atau memintanya untuk menyediakan dokumen tambahan untuk penyelesaian keadaan.

4.10 Broker mempunyai hak untuk menganggap sebagai bukan pasaran urus niaga di pelayan perdagangan, sekiranya terdapat sebab-sebab objektif untuk itu.

4.11 Semua maklumat yang dibentangkan di laman web Broker bertujuan untuk tujuan yang digambarkan sahaja.

4.12 Pelanggan mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian ini jika mereka memaklumkan ejen dan broker secara bertulis tentang kesediaan mereka untuk berbuat demikian.

4.13 Ejen mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian ini dengan serta-merta dengan syarat pelanggan dimaklumkan secara bertulis mengenainya.

4.14 Pembatalan Perjanjian ini tidak melepaskan Broker dan Pelanggan daripada tanggungjawab untuk menunaikan kewajipan, yang ditanggung sebelum pemberitahuan oleh salah satu Pihak mengenai pembatalan Perjanjian ini.